Rapporter

Del opplevelser med andre i form av tekst og bilder.

Boenheter

Hjem, hytter og mindre gårdsbruk, 'rurex'.
Privat

Industri

Fabrikker, kraftstasjoner, o.l.
Privat

Infrastruktur

Steder med systemer som lar vårt moderne samfunn fungere.
Privat

Offentlig Sektor

Skoler, sykehus, kommunale bygg o.l.
Privat

Forsvar & Beredskap

Forskjellige militære anlegg, bunkere, fjellanlegg og tilfluktsrom.
Privat

Grotter & Gruver

Gruver & Grotter
Privat

Annet

Alle slags steder som ikke passer i de øvrige kategoriene
Privat

Internasjonalt

Utenfor Norge
Privat