Industri

Fabrikker, kraftstasjoner, større gårdsbruk.