Offentlig Sektor

Skoler, sykehus, nav-kontorer og denslags.
Det er ingen tråder i dette forumet.